Wielkomiejski modernizm

W zarysie historycznym odwołuje się do początków XX wieku. Szczególnie nawiązanie widać w dwóch pierwszych dekadach tego wieku oraz w dwudziestoleciu międzywojennym. To w tych czasach myśl technologiczna oddzieliła architektów od artystów. Modernizm w pierwotnym założeniu stawiał na prostotę i funkcjonalność. Budowle i budynki miały spełniać rolę zabezpieczenia podstawowych potrzeb społecznych, jakimi były nowe miejsca […]