Styl angielski

Narodził się w epoce Wiktoriańskiej przypadającej na lata panowania w Anglii rządów królowej Wiktorii. Cofamy się do XIX wieku. Anglia staje się imperialnym mocarstwem o zasięgu terytorialnym tak wielkim jak nigdy wcześniej i nigdy później. Panuje dobrobyt. Trwa rewolucja przemysłowa i proces urbanizacji kraju. Rozwijający się transport i produkcja półfabrykatów powoduje szeroką dostępność nowych, tanich […]